- Khamoro-Chodov

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktivity

Rok 2015

Galakoncert SASAZU 2015

Vyhodnocení - ke stažení

Den rodin Rolava K.Vary

Vyhodnocení - ke stažení

Defile Praha 2015

Vyhodnocení - ke stažení

Čarodějnická stezka

Vyhodnocení - ke stažení

Benefiční romská zábava Nové Sedlo

Vyhodnocení - ke stažení

 

Rok 2015

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež -
Odborné sociální poradenstv
mimoškolní vzdělávání -
terénní program -


Tovární 223 Chodov 357 35,   tel. 725706520  www.khamoro-chodov.ic.cz  Ič. 26519569   č.ú. 78-4011880267/0100

VYHODNOCENÍ AKCE

název akce:
Tábor 2015

místo konání:
datum konání:       počet dní:                     

presentace:
počty účastníků:  25  vedoucí akce:

seznam účastníků:
Jméno, přijímení rodné číslo
Šárka Rakašová 8 let
Zdeněk Peteš 9 let
Valentína Lauberová 9 let
Milan Šandor 14 let
Eva Šandorová 11 let
Dajána Grundzová 10 let
Barbora Šťastná 13 let
David Balog 10 let
Nela Slišková 12 let
Dominika Bila 13 let
Dominik Šandor 9 let
Kristán Bilý 9 let
Kevin Sivák 13 let
Erik Sivák 10 let
Erik Janičo 10 let
Michael Janičo 12 let
Natálie Siváková 8 let
Pavel Jech 13 let
Barbora Maxová doprovod
Anna Křehká doprovod
Vojtěch Šivák doprovod
Blanka Voráčová doprovod
Emil Voráč doprovod
Jiřina Gabčová doprovod
Jarmila Bandurová kuchařka

vyúčtování:
příjmy  
spoluúčast všech zúčastněných         
                    8 500,00 Kč
benefiční zábava pro financování tábora                12 300,00 Kč
 
příjmy celkem            
                                       20 800,00 Kč
výdaje  
ubytování pro 25 osob, Pension  
                       29 750,00 Kč
potraviny a strava          
                                      8 562,00 Kč
výlet Lanovka                 
                                     1 670,00 Kč
cestovné tábor              
                                      2 000,00 Kč
 
 
 
výdaje celkem             
                                    41 982,00 Kč
celkový schodek (příjmy minus výdaje) -              21 182,00 Kčvlastní zhodnocení akce:

Letošní tábor se konal na Mariánské nedaleko Jáchymova. Chata poskytuje ubytování v chatové osadě Mariánská nedaleko středisek lyžování Plešivec, Boží Dar a Klínovec. Chata nabízí 49 lůžek v 15 pokojích, rozdělených do pěti oddělení s koupelnou, WC a kuchyňkou. Pokoje jsou 2, 3, 4 a 5- ti lůžkové. Bezbariérový přístup a soc. zázemí i pro zdravotně postižené. K dispozici je jídelna s krbem, bar, salonek - společenská místnost. Wi-Fi internet.
Tohoto tábora se zúčastnily děti ve věku od 7 – 13 let. S dětmi byly uzavřeny zakázky. Jako příklad jsme měli zakázku, pomoc při psychické podpoře dítěte a druhá byla zapojení se do kolektivu. Některé děti byly na táboře poprvé. Většina dětí byla z vyloučené lokality Železný Dvůr Chodov. Bylo pro nás překvapením, že se děti přizpůsobily pravidlům, na kterých jsme se domluvili. Jak je známo, tak tyto děti z vyloučených lokalit mají odlišné vzorce chování. O stravu se starala zaměstnankyně Khamora o. p. s. Dětem bylo podáváno 5x denně jídlo.
Letní tábory naše organizace pořádá v rámci sociálně právní ochrany dětí. Tento tábor je prvním, který jsme uspořádali a finančně nebyl podpořen městským úřadem v Chodově. Podpořen nebyl proto, že město a potažmo sociální odbor s námi vede jakýsi spor, neboť občas co se týče sociální činnosti ve městě Chodov a jeho blízkém okolí, tak ne vždy je naše organizace ve shodě s městem. Neshody vznikají například tím, že klientovi sepíšeme odvolání nebo návrh aj., tímto ale občas upozorňujeme na nedostatky města nebo jiných kompetentních úřadů a jak začínáme chápat, tak bychom něměli jít proti proudu.  Město Chodov v tomto roce vstoupilo také do lokálního partnerství s Vládní agenturou pro sociální začleňování a přesto, že partnerem v tomto projektu je i Khamoro o.p.s., tak i zde vznikly spory, spory např. v tom, že v rámci lokálního partnerství se všichni partneři kromě nás, dohodli, že v příštím období nám již neprodlouží smlouvu v pronajatém prostoru ve vyloučené oblasti Železného Dvora, kde mají zázemí terénní pracovníci nešeho sdružení. Tento objekt by nadále měl sloužit nové funkci jakési participace v rámci právě zmiňovaného lokálního partnerství. Jen bych rád dodal, že tento prostor byl a je funkčně využíván a obyvatelé vyloučené oblasti jej hojně navštěvují. Řeší se tam spousty problému ve prospěch všech obyvatel zmiňovaného města. Výše je možnost si všimnout finančních nákladu za dětský tábor a je zřejmé, že částku 21 182 Kč jsem musel dofinancovat ze svých prostředků, neboť tak jak uvádím výše, tábor jsme povinni v rámci sociálně právní ochrany dětí každoročně pořádat a tudíž jsme se nechtěli dostat do problému např. nedodržení pravidel sociálně právní ochrany dětí. Ta částka je ještě malinko vyšší, neboť v této nejsou zahrnutý náklady za dopravu a jiné menší, kdy dětem zajistíme pitný režim aj. A na tyto nemáme doklady neboť na výletě a jiných akcích ve stáncích a jiných zařízeních odmítají vydat daňové doklady. Ale teď bych se vrátil ke zprávě z tábora.
Po rozdělení pokojů jsme si stanovili pravidla tábora.
Po ubytování v penzionu Flora jsme se s dětmi seznámili s okolím. Navštívili jsme také zaniklou obec Popov. Místní kopcovitý terén je vyhledávaným a oblíbeným místem pro pěší turistiku, příjemné procházky. Během pobytu na táboře jsme také navštívili město Jáchymov, Plešivec a jako zpestření se pro děti konal výlet na lanovku Jáchymov – Klínovec.
Došli jsme k zajímavému zjištění, že pro mnohé děti činí přirozený pohyb v terénu značné potíže, a také svou nespokojenost dávaly značně najevo. Ne jednou nám vyhrožovaly, že zavolají rodičům, aby si pro ně přijeli, ale zůstalo jenom u toho vyhrožovaní.
Našli jsme krásný prostor pro hry, jako byl sčítací závod, živý člověče, nezlob se, básníkova stezka aj. Z jedněch společenských večerů byla volba miss a missáka, dětská diskotéka a divadelní scénky. Nechyběla ani noční stezka odvahy.
Předposlední den tábora, abychom se všichni mohli rozloučit, byl táboráček. Večer jsme odhalovali tajného přítele a předávaly se dětem pamětní listy.
Za zmínku stojí, že po celou dobu pobytu neměly děti zájem sledovat televizní pořady, seriály apod. Dny byly vyplněny aktivitami, jak je výše uvedeno. Je patrné, je-li vhodným programem vyplněný volný čas, televize jde stranou.
Kazuistika:
Zdenek: Zakázka – pomoc při psychické podpoře dítěte.
Klient je z rodiny, ve které jsou ještě dva sourozenci. Klient se nachází ve špatném psychickém stavu. Zdenkovi onemocněla jeho mladší sestra nemocí leukémií. Této rodině se od základu změnil život. Tato situace se na klientovi značně podepsala. Při rozhovoru s klientem se svěřil o své sestře. Má strach a bojí se o ni. Aby klient přišel na jiné myšlenky a získal od nás psychickou podporu, bylo mu nabídnuto, zda by se chtěl zúčastnit letního dětského tábora.

Valentína: Zakázka – zapojení do kolektivu.
Klientka pochází z rodiny, kde jsou ještě dvě děti. Z toho je jeden starší bratr, který se stará převážně o sestry. Klientka má problémy se zapojením do kolektivu. Většinu času tráví venku sama. V kolektivu má nízké sebevědomí a děti jí mezi sebe moc neberou. Pro zmíněné problémy, které Valentína má, jsme jí nabídli letní dětský tábor.

Ke zprávě přikládáme časopis o táboře, který je vydáván každý rok.


zpracovala: Emil Voráč, ředitel a Barbora Maxová, Dis.
                


podpis vedoucího akce………………………….

v Chodově dne 22. 7. 2015

 
počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky