2011 - Khamoro-Chodov

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

2011

Aktivity

Rok 2011

Fotbalový turnaj


místo konání:
Vintířov
datum konání:
11.6. 2011                         

presentace:
počty účastníků: 13   vedoucí akce: Emil Voráč

vlastní zhodnocení akce:
O.s. Jiskra pro život uvedlo druhý ročník fotbalového turnaje v obci Vintířov. Turnaje      se zúčastnili mužstva z Vintířova, Chodova, Bochova, Karlových Varů a Chebu. Tento turnaj byl opět doplněn kulturním programem, na kterém jsme se také presentovaly. Mohli jsme shlédnout různé pěvecké kapely a jiné taneční soubory. Počasí nám přálo, byl krásný sluneční den a tato akce byla hojně zastoupená. A tak jak jsme se dozvěděli z úst samotného pořadatele této akce, že je zájem v těchto turnajích pokračovat, tak se určitě v dalším roce sejdeme ve Vintířově.


Beseda - Stop lichvě!


místo konání:
o.s. Khamoro
datum konání: 10.05. 2011 od 16:00       
počty účastníků:   18      

                               

přítomni:
Emil Voráč, Petra Kámenová, Radek Sivák, Daniela Zemanová, Jana Fiziková, Člověk v tísni o.p.s.   Markéta Kavalíková, Nikola Florianová, MÚ Chodov   vedoucí soc. Odboru pí Virtelová, 10 klientů o.s. KHAMORO Sivák V., Siváková A., Bažo V. ml., Sivák A., Slepčik V., Bažo J., Gubčvá D., Kováč M., Gubčová Ž., Gubčová Ž. ml.,

Zhodnocení akce:

Ve spolupráci s o.p.s. Člověk v tísni proběhla v  Občanském sdružení Khamoro Romském integračním centru beseda pod názvem Stop lichvě! Organizátorem celé akce byl ředitel o.s. Khamoro Emil Voráč. Besedy se zúčastnilo 10 Klientů. Klienti byli úvodem besedy seznámeni s lektorkami besedy M. Kavalíkovou a  N. Florianovou z o.p.s. Člověk v tísni. Hostem besedy, pro zodpovězení případných otázek klientů, byla vedoucí soc. odboru paní Virtelvá.
 Hlavními tématy besedy byly: novodobá lichva, předluženost domácností s nízkými příjmy, rychlé půjčky. Na začátku besedy proběhla diskuze ohledně nejčastějších důvodů vedoucích k půjčce (dluh na bydlení, ztráta zaměstnání, mimořádná situace v rodině
svatba, úmrtí, snaha o vyrovnání se majetnějším vrstvám společnosti). Další součástí diskuze bylo ujasnění si některých právních pojmů, které se nejčastěji vyskytují ve smlouvách o půjčku apod. Bylo patrné, že převážná část zúčastněných klientů neví základní významy uvedených pojmů. Pro lepší pochopení problematiky zadluženosti byl na plátno promítnut film „Šitkredit“ (32 min.) natočený o.p.s. Člověk v tísni. Před začátkem promítání byli klienti vyzváni, aby sledovali osudy všech 5 postav a jejich postoje k zadluženosti a půjčkám. Po shlédnutí filmu byli účastníci opět vyzváni k diskuzi zhodnocení přístupu jednotlivých postav k půjčkám, zdůraznění poskytování půjček nemajetným a následná exekuce dávek, zneužívání finanční negramotnosti a nízkého právního povědomí sociálně nejslabších.
Zúčastnění klienti se aktivně zapojovali do diskuze v průběhu celé besedy (mimo promítání filmu). Doufejme, že konaná beseda byla pro zúčastněné přínosná a získané informace předají dál svým rodinám a přátelům, neboť novodobá lichva je výrazným problémem dnešní doby.

Čarodejnice


místo konání:
Chodov
datum konání:
28.04.2011                
počty účastníků: 24   

seznam účastníků: Blanka Voráčová, Petra Kámenová, Jarmila Bandurová, Jiřina Gabčová, Dana Bandurová, Veronika Olachová, Jana Černáková, Soňa Kirchnerová, Michaela Ferencová, Nikola Bogdánová, Nikola Horňáková, Denisa Lacková, Monika Ivánková, Nela Slišková, Denis Lhoták, Blanka Voráčová ml., Kateřina Kotlárová, Filip Fečo, Marek Olach, Erik Pauler, Dominik Mika, Dominik Batka, Nikola Horňáková, Marie Berkiová

Vlastní zhodnocení akce:
Den před konáním akce jsme s dětmi vytvořili v papírové čepice, které si děti vyzdobily a pokreslily, druhý den si je sebou vzaly na čarodějnou stezku. Ten samý den před zahájením akce jsme si vytyčili trasu, kterou jsme označili fáborky a určili sedm stanovišť. Trasa vedla od „potůčku" kousek za o.s. Khamoro k „vodárně". Přípravy akce se zúčastnilo také 7 našich klientek, které se převlékly za čarodejnice, oblékly si  kostým, paruku, klobouk a obličej si pomalovaly tak, že je málem nebylo možné poznat. Před příchodem dětí do o.s. Khamora odešly čarodejnice na své určené stanoviště. Sraz dětí v o.s. Khamoro byl ve 14 hod, odkud jsme hromadně odcházeli k „potůčku". Tam jsme  vytvořili 4 skupinky, každou skupinku vedl jeden zaměstnanec Khamora. Skupinky odcházely v časových intervalech tak, aby se nepotkaly na stanovišti. Na 1. stanovišti si děti nechaly pomalovat barvami na tělo obličej a musely uhodnout několik hádanek.        Na 2. stanovišti musely posbírat papírová kolečka a na čas jich co nejvíce navléci na šňůru. Na 3. stanovišti měly najít 13 věcí, které nepatří do lesa. Na 4. stanovišti měly namalovat na čtvrtku ježibabu. Na 5. stanovišti musely zaspívat písničku nebo říci básničku na slovo, které si vylosovaly. Na 6. stanovišti musely vytvořit koště pro ježibabu. Na posledním 7. stanovišti měly najít „živou vodu". Na každém stanovišti každá skupinka dětí dostala pímenko, z nasbíraných písmenek pak musela na konci ztezky složit poslední slovo z odklínadla, přijít k zakletým spícím ježibabám, říci celé odklínadlo a pokropit je spící vodou. Zakleté ježibaby nám suplovaly dvě stážistky z jiné organizace. S poslední skupinkou přišly i ježibaby ze stanovišť a všichni jsme si poté upekli buřty a společně strávili hezký čarodejní podvečer. Po ukončení akce se část dětí odešla odstrojit do Khamora a část dětí šla rovnou domu. Připravená akce se dětem moc líbila.

Pozn.: na akci byly zakoupeny klobouky pro čarodejnice, bonbóny, pití, buřty, chleby, tatranky.


Defile


místo konání: Praha
datum konání:
26.5.2011        

akce se zúčastnili:
1. Emil Voráč, ředitel sdružení(doprava osobním vozidlem)
2. Blanka Voráčová, asistentka(doprava osobním vozidlem)
3. Radek Sivák, TSP(doprava služebním vozidlem)
4. Josef Olah, externí spolupracovník
5. Jarka Bandurová, pracovník sdružení
6. Leon Ferenc, externí spolupracovník
Děti:
7. Kristýna Horváthová
8. Michaela Ferencová
9. Nikola Bogdánová
10.Dana Bandurová
11.Veronika Olahová
12.Soňa Kirchnerováý
13.Jana Černáková


vedoucí akce: Emil Voráč

vlastní zhodnocení akce:
Defilé je součástí světového Romského festivalu, který je pořádán o.s. Slovo 21 v Praze. Tento festival trvá celý týden a zpravidla jsou to poslední květnové týdny. Naše sdružení se této akce zúčastnilo již po třetí a jako vždy jsme pro Slovo 21 presentovali Romské tradiční kroje, doprovázené tradičními Romskými tanci. Večer  jsme absolvovali koncert Romských kapel v ROXY koncert tradiční romské hudby (Martin Lubenov Orkestar/BG, Ciganos d´Ouro/P, Les Tziganes Ivanovitch and Raya/N, F)
 Pro naší činnost je tento festival velmi motivující vzhledem k našim klientům, kterým tímto            i v praxi můžeme ukázat, že cokoli děláme, byť i to jsou záležitosti Romského rázu, tak mohou být         na světové úrovni a mohou být celosvětově, jednak presentovány, ale i uznávány.
 Ve čtvrtek festivalového týdne, který tentokrát připadnul na 26.5., jsme mohli obdivovat defilé pestrobarevně oděných umělců. V průvodu se zůčastnilo nejen 7 kapel vystupujících na koncertech tradiční hudby, ale také české hudební a taneční soubory! Nechyběli samozřejmě vlajkonoši a kočár tažený koňmi. Průvod začánal v pravé poledne na Můstku, pokračoval přes Ovocný trh, Celetnou ulici až na Staroměstské náměstí. Během tohoto průvodu se umělci několikrát zastavili, aby nás potěšili svým hudebním i tanečním uměním. Defilé je skutečnou perličkou festivalu Khamoro a skvěle kombinuje krásy romské hudby, pestré kostýmy, dynamické tance i jedinečnou atmosféru Prahy!

Den pro národnostní menšiny


místo konání: Karlový Vary ( letní kino )
datum konání:
10.9. 2011                         
počty účastníků: 12  

asistenti: Emil Voráč, Blanka Voráčová, Jarka Bandurová, Leon Ferenc, Radek Sivák

seznam účastníků: Kristýna Horváthová, Michaela Ferencová, Nikola Bogdánová, Dana Bandurová, Jana Černáková, Soňa Kirchnerová, Veronika Olachová


Vlastní zhodnocení akce:
Letní kino v Karlových Varech patřilo v sobotu 10.9.2011 národnostním menšinám z Karlovarského kraje. Tuto akci pořádal Krajský výbor pro národnostní menšiny již třetím rokem. Romskou menšinu reprezentovalo o.s Khamoro s kulturním programem a  za své  taneční vystoupení byli účinkující odměneni bouřliivým potleskem. Velký úzpěch zaznamenaly i jiné národnostní skupiny různých zemí např: Rusko, Německo, Ukrajina, Vietnam a další. Dětem se tato akce velmi líbila, měly možnost vidět nejen taneční a pěvecké soubory různých kultur, ale i petrobarevné tradiční kroje. Všechny národnostní menšiny žijící v karlovarském kraji rovněž prezentovay tradiční pochoutky ze svých kuchyní.


Dětský den


místo konání:
Železný dvůr - Chodov
datum konání:
02.06. 2011                         
počty účastníků: Veřejnost                

přítomni:
Emil Voráč, Blanka Voráčová, Daniela Zemanová, Petra Kámenová, Radek Sivák, Jarmila Bandurová, klienti o.s. Khamora a ostatní

Zhodnocení akce:
Tato akce se konala až 2.6., neboť 1.6. pořádal Dětský den Domov mládeže. V rámci svátku Dětský den, jsme uspořádali pro děti z Chodova v lokalitě Železný dvůr různé soutěže, za jejichž splnění jsme dětem rozdávali sladkosti. Na jednom stanovišti byl například rychlostní běh, na druhém děti musely s ping pongovým míčkem na polévkové lžíci absolvovat vytyčenou překážkovou trasu, na třetím házely tenisové míčky do koše z určité vzdálenosti, na dalším sbíraly papírová kolečka na šňůrku na čas, dále skákaly přes švyhadlo nebo mohly „rybařit“  - musely navléci papírový kruhu zavázaný na šňůře na pet lahev. Pokud se dětem nechtělo soutěžit, měly možnost si vybarvovat omalovánky. Po ukončení soutěží jsme dětem rozdali věcné ceny  - např. několik dvd s pohádkami, vzdělávací cd, stříkací pistolky na vodu, puzzle, atd. Aby se děti nehádaly, neboť jsme neměly ceny pro všechny, vhodili jsme do nich 3 klobouky, ten kdo chytil klobouk si odnesl některé věcné ceny.
 Akci hodnotíme jako zdařilou, dle našeho postřehu se akce dětem líbila, aktivně se zapojovaly do všech soutěží a chovaly se ukázněně. Po ukončení akce nám pomohly uklidit místo konání od obalů od sladkostí.


Dětský letní tábor


místo konání:
Rekreační oblast Pecka
datum konání: 16.7 - 23.7. 2011      počet dní:  7                   
počty účastníků:
24

seznam účastníků:

Zaměstnanci
Emil Voráč – ředitel sdružení
Blanka Voráčová – asistentka v soc. službách
Ing. Dana Zemanová, Dis. - sociální pracovnice
Radek Sivák – asistent v soc. službách
Jiřina Gabčová - asistentka v soc. službách
Bc. Petra Kámenová – sociální pracovnice
Jarmila Bandurová – úklid a údržba

Klienti:

Leon Ferenc
Michaela Ferencová
Kristýna Horváthová
Veronika Olachová
Soňa Kirchnerová
Jana Čerňáková
Anita Lhotáková
Dana Bandurová
Lucie Csehiová
Bára Gubčová
Dominik Gabčo
Blanka Voráčová
Dominik Batka
Tomáš Gabčo
Libuše Vaidišová
Michal Godža
Roman Gofža

Vlastní zhodnocení akce:

Pro tento tábor jsme s ohledem na náplň tábora účelně vybrali pouze děti starší dvanácti let. Sraz účastníků se konal v ranních hodinách v o.s. Khamoru. Všechna zavazadla byla odvezena již den předtím, aby se děti nemusely s nimi tahat vlakem. Cesta zahrnovala 4 přestupy do Staré Paky, odkud se následně auty pokračovalo do kempu Pecka, kde jsme se ubytovali v bungalovech. Strava byla zajištěna externě zaměstnanci kempu. Náplní tábora bylo koupání v nedalekém koupališti, výlet na hrad ve městě Pecka, výlet do Jičína – navštívili jsme muzeum Rumcajse, Jičínské muzeum, kde si děti měly možnost si vyzkoušet zahrát divadlo z loutek, dále jsme pro děti uspořádali stezku odvahy, maškarní ples, diskotéku, táborák a sportovní hry. Nedílnou součástí náplně tábora byly workshopy, při nichž jsme s dětmi diskutovali na téma vzdělání a uplatnění na pracovním trhu. Děti se do diskuze aktivně zapojovaly, bylo patrné, že začínají přemýšlet nad svojí budoucností. Dále jsme s dětmi natočili parodii na triologii filmu Slunce seno, kde se děti řádně vyřádily. Bylo vidět, že většina z nich má hereckého ducha. V průběhu celého tábora běžela hra Tajný přítel, kdy každý si vylosoval někoho, komu dělal celý tábor tajného přítele, posílal mu psaníčka, sladkosti apod. Pointou hry bylo, aby na něho ten druhý nepřišel.
Na závěr tábora jsme pro děti připravili Strom života, kdy jsme na vybraný strom zavěsili pro každého dárečky s balónkem a vedoucí Emil Voráč převlečený za krále, pod stromem převyprávěl romskou povídku o prvotním romském státu a následném začátku putování Romů po světě. Na toto představení byli pozváni i maďarští sousedé z kempu, kterým náš taneční kroužek v průběhu tábora zatančil tradiční romské tance. Na základě tohoto přátelského setkání jsme byli pozváni k nim do Maďarska. Po přestavení jsme se odebrali do společenské místnosti, kde jsme si rozbalili dárky a odtajnili se tajní přátelé. Tábor jako takový se velmi vydařil, obešel se bez úrazů, konfliktů a všichni jsme domů odjížděli se spousty novými pěknými zážitky a pocity.

Hurá prázdniny


místo konání:
Sokolov – Hornický dům
datum konání:
03.07.2011
počty účastníků: 12


seznam účastníků: Emil Voráč, Blanka Voráčová, Radek Sivák, Jarmila Bandurová, Leon
Ferenc, Dana Bandurová, Veronika Olachová, Jana Černáková, Soňa Kirchnerová,
Michaela Ferencová, Nikola Bogdánová, Kristýna Horváthová.

Vlastní zhodnocení akce:
Na akci „Hurá prázdniny“ byl taneční soubor Khamoráček pozván pořadatelem p. jako
čestný host, a také, aby divákům i ostatním účinkujícím předvedl tradiční romské tance.
Za své taneční vystoupení jsme byli odměneni bouřlivým potleskem. Mimo našeho
souboru předvedli své umění divákům i jiné soubory a jednotlivci, zejména zpěv a tanec.
Diváci, děti i dospělí odměnili každé představení bouřlivým potleskem. Velký úspěch
zaznamenalo i vystoupení dětského tanečního souboru ze Sokolova pod vedením p.
Karičky. Akce byla zakončena dětskou diskotékou, na které si zatančili i dispělí
návštěvníci.
Celou akci zaštítil Městský úřad Sokolov.

Khamoro má talent!


místo konání:
Chodov
datum konání:
1. 12. 2011              

seznam účastníků: Blanka Voráčová, Klára Maslejová, Jarmila Bandurová, Jiřina Gabčová, Dana Bandurová, Veronika Olachová, Soňa Kirchnerová, Michaela Ferencová, Nikola Bogdánová, Nikola Horňáková, Nela Slišková, Denis Lhoták, Blanka Voráčová ml., Filip Fečo, Marek Olach, a další

Vlastní zhodnocení akce:
O. s. Khamoro se nechalo inspirovat světoznámou televizní šou „Česko – Slovensko má talent a 1. 12. 2011 uspořádalo svoji vlastní soutěž a názvem „Khamoro má talent". Konání této akce bylo oznámeno dětem s měsíčním předstihem aby měly dostatek času na přípravu. Děti podávaly přihlášky jako jednotlivci nebo dvojice. Mohly si také vybrat z široké škály disciplín, jako tanec, zpěv, recitace, beat box, hip hop apod. Soutěžící se připravovaly po celý měsíc během volnočasových aktivit. Čím více se soutěž přibližovala, tím více se děti v Khamoru scházely za účelem tréninku. Dne 1. 12. 2011 mohla šou vypuknout. Porota(Jana Fiziková, Klára Maslejová, Leon Ferenc) usedla do svých křesel, diváci na svá místa a účinkující plni očekávání a trémy mohli začít předvádět, co v nich je.   Celou akci uváděl Emil Voráč a natáčela Blanka Voráčová. Po úvodním slovu mohlo vše začít. Nejvíce čísel zaujal tanec, za kterým následoval zpěv a objevili se také odvážlivci, kteří vystoupili s beat boxem. Jakmile poslední soutěžící dokončil své velkolepé číslo, porota se ujala těžkého úkolu – vyhlášení vítěze. Porota se odebrala do klidné místnosti, kde se mohli rozhodnout o výherci. Jelikož byla porota nerozhodná, využila diváků a nechala je hlasovat. Nakonec byli z řady soutěžících vyhlášeny dvě výherkyně, které dostaly zajímavé ceny (mp3) a ostatní soutěžící byli obdarováni cenami útěchy. Všichni odešli s dobrým pocitem a plni nových zážitků


Mikulášská besídka


místo konání: Chodov
datum konání:
6. 12. 2011                    


seznam účastníků: Blanka Voráčová, Klára Maslejová, Jarmila Bandurová, Jiřina Gabčová, Dana Bandurová, Veronika Olachová, Soňa Kirchnerová, Michaela Ferencová, Nikola Bogdánová, Nikola Horňáková, Nela Slišková, Denis Lhoták, Blanka Voráčová ml., Filip Fečo, Marek Olach, a další

Vlastní zhodnocení akce:
O. s. Khamoro každoročně pořádá mnoho akcí, mezi kterými nesmí chybět ani Mikulášská besídka. Tento rok se konala v klubovně Khamora. Děti, které pravidelně navštěvují nízkoprahové centrum dostávaly s předstihem pozvánky na tuto akci, na základě kterých dostávaly během besídky mikulášské balíčky. Na akci jsme také pozvali členky jiného sdružení, které se chopily úkolu čerta a anděla. Akce začínala ve 14:00h. Shromáždilo se zde mnoho rodičů s dětmi a Emil Voráč zahájil besídku úvodním slovem. Přednesli jsme dětem pověst o svatém Mikulášovi,aby věděly proč vlastně 5.12. dostávají balíčky nebo je straší čerti. Náplní programu bylo představení dvou tanečních souborů Khamora, které tancovaly na romské písně v tradičních romských krojích. Po skončení představení se na pódium odvážilo několik mladých hochů, kteří předvedli hip hop. Když utichl veškerý povyk, ze dvěří se vyřítili dva čerti, které následoval Mikuláš a nádherný anděl. Děti se konečně mohly začít bát. Klubovnu ovládl křik, pláč, prosby o pomoc a také smích. Konečně došlo na rozdávání balíčků. Balíčky byly velkolepé a proto musely zlobivé děti zazpívat nebo zarecitovat aby dostaly sladkosti. Několik dětí se bránilo, ale nakonec byl každý obdarovaný balíčkem a akce mohla skončit. Všichni odcházeli,ať už s dobrým nebo špatným pocitem, plni nových zážitků.


Romský festival v Hořice


místo konání:
Hořice
datum konání:
13.8. 2011     
počty účastníků:14  

seznam účastníků: Emil Voráč, Blanka Voráčová, Radek Sivák, Jarmila Bandurová, Leon Ferenc, Dana Bandurová, Veronika Olachová, Jana Černáková, Soňa Kirchnerová, Michaela Ferencová, Nikola Bogdánová, Kristýna Horvathová, Michal Gadža, Aneta Lhotáková


Vlastní zhodnocení akce:
v 8:00 v o.s. Khamoro, odkud se autama odjíždělo na dálši festival, tentokrát do Hořic u Hradce Králové. Na tento festival jsme byli pozvány pánem  Horvatem z Hořic, který se konal 13.8.2011 již 13.rokem. Presentovalo se zde 10 romských kapel a 5 tanečních souboru. Náš taneční kroužek v odpoledním programu vystupoval dvakrát. Večer se konala romská zábava na kterou jsme byli pozvány abychom se tam representovali ještě s jedním tanečním souborem z Náchoda. Celý večer hrala kapela z Teplic (Ondra Gyzman) Na této zábavě jsme byli do 23.hodin a odjeli jsme domu do Chodova a všechny děti byly autama rozvezeny domů.


Školení zástupců o.s. Mark


místo konání:
o.s. Khamoro - Chodov
datum konání:
12.05.2011        
počty účastníků: 9    

seznam účastníků: Emil Voráč, Petra Kámenová, Jiřina Gabčová, Daniela Zemanová, Radek Sivák, zástupci o.s. Mark.

Vlastní zhodnocení akce
Na žádost Občanského sdružení Mark jsme pro jeho zástupce uspořádali školení. Poskytli jsme jim informační servis týkající se základů pro přípravu fungování občanského sdružení a další nezbytné informace: jak si zaregistrovat služby, jak vytvořit standardy a jak následně s nimi pracovat. Dále jsme jim poskytli informace o grantových systémech a možnostech spolupráce apod.


Taneční vystoupení Teplá


místo konání:
Kulturní dům v Teplé
datum konání:
17.6. 2011      
počty účastníků:15

seznam účastníků: 10 klientů, 5 zaměstnanců – Emil Voráč, Blanka Voráčová, Jarmila Bandurová, Radek Sivák, Jiřina Gabčová.

vlastní zhodnocení akce:
Kulturní dům v Teplé patřil v pátek 17.6. od 14 hodin tanečníkům z Karlovarského Kraje, tuto akci pořádal Český západ,o.s. Taneční kroužek o.s. Khamoro se presentoval romskými tradičními tanci, dále vystoupily 2 naše klientky ve věku 6 a 7 let, které zatančily svojí taneční sestavu na hip-hop.
 Festival dětských a mládežnických tanečních souborů zhlédla asi 100 diváků. Měli možnost tu shlédnout soubor Lači jilo z Chebu tancující hip-hop a jiné, Savore Roma ze Sokolova rovněž s hip-hopem, Český západ z Dobré Vody u Toužimi s romskými tanci, latinou i hip-hopem a žáky 5. třídy ze ZŠ v Teplé, kteří nejen tancovali, ale také zpívali a hráli na kytary. Během odpoledne se střídaly známé hity i méně známé písně. Diváci mohli obdivovat originální aranž vystoupení i pestrobarevné kostými děvčat. Obyvatelé Dobré Vody si také přichystali krátké divadelní vystoupení
pohádku o králi a chytré Arance.
 Pořadatelé festivalu přivítali na akci i řadu významných hostů
paní starostku Čížkovou a pana Martina Hemzu zastupitele města Teplá, zástupce Agentury pro sociální začleňování a některé další. Festival byl realizován v rámci projektu Můžeme i tančit, který je financován Nadací rozvoje občanské společnosti ze sbírkového projektu Pomozte dětem! Město Teplá poskytlo bezplatně pronájem kulturního domu a Zahrada Teplá poskytlo bezplatně krásné květiny na výzdobu sálu.


Muzeum Karlovy Vary Hry a Klamy


místo konání: Karlovy Vary
datum konání: 10.02. 2011       
počty účastníků:14


Vlastní zhodnocení akce:
S dětmi do 15 let jsme vyjely na výlet do Muzea Karlovy Vary, kde probíhala výstava Hry a klamy. Jako dopravní prostředek jsme zvolili vlak, neboť většina děti jím již dlouho nejela a těšila se na něj. Trasu z vlakového nádraží v Karlových Varech do muzea jsme absolvovali pěšky, cestou měly děti možnost si zakoupit Lázeňské oplatky v obchodu na Masarykovo třídě. V muzeu se dětem velmi líbilo, vlastnoručně si vyzkoušely všechny hlavolamy a hádanky, některé děti také navštívily celoroční výstavu o Karlovarském kraji, která byla umístěna v 2. patře muzea. Děti se po celou dobu chovaly ukázněně, bylo na nich vidět, že je výstava zaujala. Při zpáteční cestě na vlakové nádraží jsme se stavily v Mc Donaldu, kde si děti měly možnost zakoupit něco k jídlu a pití.


Výlet do Prahy návštěva o.s. R-Mosty


místo konání: Praha
datum konání: 29.03. 2011                      
počty účastníků: 20

seznam účastníků: Emil Voráč, Blanka Voráčová, Petra Kámenová, Radek Sivák, Jarmila Bandurová, Jiřina Gabčová, Leon Ferenc, Dana Bandurová, Veronika Olachová, Jana Černáková, Soňa Kirchnerová, Michaela Ferencová, Nikola Bogdánová, Kristýna Horváthová, Zdeněk Krejčí, Pavlína Švehlová, Nela Slišková, Denis Lhoták, Blanka Voráčová ml., Kateřina Kotlárová.


Vlastní zhodnocení akce:
Sraz všech účastníků byl v 7:00 v o.s. Khamoro, odkud se autama odjíždělo na autobusové nádraží, kde jsme nastoupili do autobusu od Student Agenci směr Praha Florenc. Po dvouhodinové cestě autobusem, kde jsme měli možnost shlédnout film nebo poslouchat hudbu přes sluchátka, jsme ze stanice Florenc jeli metrem na Náměstí Republiky, odkud jsme dále pěšky pokračovali k parníku Classic, s kterým jsme absolvovali hodinovou plavbu po Vltavě. Všem se výletní plavba moc líbila, vyšlo nám krásné počasí.  Po plavbě na parníku jsme pěšky pokračovali na oběd do restaurace. Poté, co jsme se všichni naobědvali, jsem navštívili Občanské sdružení R-Mosty, které sídlí ve školní budově  na Žiškově. Sesnámili jsme se sociálními pracovníky, klubovnou a některými klienty R- Mostů, kteří nám zahráli na hudební nástroje (bicí, konga, bonga, varhany, elektrická kytara), které mají v klubovně k dispozici. Po hudební produkci měli naši klienti možnost si vyzkoušet výše zmíněné hudební nástroje, zahrát si stolní fotbal, připojit se na internet nebo si zahrát některé stolní hry. Po hodinovém působení v klubovně jsme se přesunuli do studijní třídy, kde náš taneční soubor Khamoro, který čátá 7 dívek, zatancoval některé romské tance z jeho tanečního repertoáru. Po necelých 2 hodinách návštěvy v zařízení jsme jeli tramvají zpět na Florenc, odkud jsme odjeli autobusem do Karlových Varů, ze kterých byly děti autama rozvezeny domů.


Romský festival v Chebu

místo konání: Kulturní dům Kass
datum konání:
19.3.  2011      
počty účastníků:12


vlastní zhodnocení akce:

Dne 19.3 opět o.s. khamoro bylo pozváno s tanečním kroužkem, aby presentovalo Romské tradiční tance v tradičních pestrobarevných krojích a ne jen tradiční tance, ale  hip-hopem. Jako dopravní prostředek jsme zvolili tři automobily. Presentace uměleckých souboru se konala v kulturním domě Kass Cheb, kde jsme mimo nás mohli vidět ještě taneční soubor lačo jilo pod vedením Štefana Tuleji. Naše vystoupení mělo u ostatních účastníku veliký úspěch, děti měly po celou dobu dobrou náladu, bylo na nich vidět  že je taneční kroužek moc baví. Na závěr programu byla pro všechny děti připravená dětská diskotéka. Po této akci jsme se všechny odebrali do restaurace na teplou večeři a potom jsme jely domů.

Případová konference


místo konání:
Magistrát hlv. města Prahy
datum konání:
31.05. 2011                 

počty účastníků:  4                    
přítomni: Daniela Zemanová, Petra Kámenová, Jiřina Gabčová, Radek Sivák,

Zhodnocení akce:
V rámci projektu Sanace je spolupráce jsme se zůčastnili konference, jejíž průběh byl rozdělen do dvou bloků, přičemž první zahrnoval: prezentaci účastníků, úvodní slovo, přednášku na téma Metodiky jako podpora dobré praxe pod vedením metodičky MHMP PhDr. Dany Žáčkové, přednášku na téma Případová konference, zhodnocování situace dítěte a rodiny metodická doporučení pod vedením Věry Bechyňové, DiS., dále přednášku na téma Přítomnost dítěte u případových konferencí a při zhodnocování situace dítěte a rodiny pod vedením  psycholožky DKC PhDr. Alexandry Fraňkové a přednášku na téma Multidisciplinární supervize zkušenosti z praxe pod vedením supervizorky multidiciplinárních supervizí Mudr. Zuzany Foitové.
 Druhý blok byl rozdělen do přednášek: Sanace rodiny jako prevence umístění
multidisciplinární kazuistika  s metodickými prvky, Sanace rodiny v době umístění -  multidisciplinární kazuistika  s metodickými prvky, Sanace rodiny v době návratu -  multidisciplinární kazuistika  s metodickými prvky, Inspirace z francouzské praxe,       aneb metodiky jsou živý materiál. Tento blok proběhl pod vedením psycholožky PhDr. Ivanky Šimek Lefeuvre. Tuto akci hodnotíme jako obohacující ohledně nový informací  a názorů pracovníků věnujících se této problematice.


Taneční vystoupení v Rotavě


místo konání:
Kavárna Rio v Rotavě
datum konání:
17.6. 2011         
počty účastníků: 13    
seznam účastníků: 8 klientů, 5 zaměstnanců – Emil Voráč, Blanka Voráčová, Jarmila Bandurová, Radek Sivák, Jiřina Gabčová.

vlastní zhodnocení akce:
Na základě pana Roberta Kokiho, majitele Kavárny „Rio" a Michala Kali, který vede Křesťanský klub pro děti a mládež, vystoupil náš taneční kroužek na romské zábavě v Rotavě. V souvislosti se zvyšujícím se počtem žádostí romských obyvatel Rotavy o pomoc s napjatou situací s majoritní společností, jsme v rámci kulturního programu nabízeli návštěvníkům akce možnosti řešení této situace.
  Na základě dlouhodobějšího monitoringu této situace, jsme se rozhodli v nejbližší době uspořádat besedu v Rotavě na téma: Soužití majoritní společnosti s romským etnikem.


Romský festival Teplice


místo konání:
Teplice
datum konání:
30.7. 2011                
počty účastníků:13    

seznam účastníků: Emil Voráč, Blanka Voráčová, Radek Sivák, Jarmila Bandurová, Dana Zemanová, Leon Ferenc, Dana Bandurová, Veronika Olachová, Jana Černáková, Soňa Kirchnerová, Michaela Ferencová, Nikola Bogdánová, Kristýna Horváthová,


Vlastní zhodnocení akce:
Sraz všech účastníků byl v 9:00 před o.s. Khamoro, odkud se autama odjíždělo směr Teplice. Všichni byli na tento festival moc natěšení. Na festival jsme byli pozvání po po druhé.
létos se tato akce konala na jiném místě a to v centru města Teplic. Nevýhodou bylo špatné  počasí, které nás pronásledovalo od rána, pršelo a byla zima. I přes takové nepříznivé počasí přišlo docela dost lidi a festival běžel podle svého programu. Presentovali se hudební kapely ve směs z Ústeckého kraje a také taneční soubory. Celý festival zahajil senátor a poslanec za Ústecký kraj. Čestným hostem tohoto festivalu byl zpěvák pan Antonín Gondolan.   Po festivalu se odjíždělo autama do pizzerie. Poté co jsme se všichni občerstvili, jsme pokráčovali v cestě domu.


Turnaj v ping-pongu


místo konání:
o.s. Khamoro
datum konání:
4 5. 05 2011       

Vlastní zhodnocení akce:
Na základě žádosti dospělé klientely jsme připravili turnaj v ping-pongu. Účast nám přislíbilo cca. 15 klientů. Přestože jsme toto klání připravovali přibližně 3 týdny                 - rozvěsili jsme plakáty a osobně jsme oslovili potencionální účastníky v den konání      se nikdo nedostavil. Domnívámne se, že hlavním důvodem bylo zápisné, které činilo 30 kč. Vybrané peníze měly být použity na nákup výher.


 
 
počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky